pic1 pic2 pic3„Komunitní centrum Trnky“, který byl podpořen z EU prostřednictvím MMR ČR


Komunitní centrum Trnky, z.s.

Pod jednou střechou vznikne široké spektrum volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit, poradenské služby, či jen příležitost k odpočinku, zábavě, nebo popovídání. Máme v plánu rozmanité akce pro děti i dospělé a naše centrum bude místem setkávání všech generací.

Co vznikne na dvou podlažích našeho centra:

V přízemí budovy herny pro menší i větší děti, možnost rozvíjení jemné motoriky v učebně robotiky, bude zde k dispozici klasické dílenské vybavení, keramická dílna, šicí stroje a stolní tenis. Též prostor pro lukostřelbu, střelbu a sebeobranu. V horním patře budou prostory pro sportovní šerm. U nás si odpočinete a pobavíte se - vy i vaše ratolesti. Centrum je koncipováno tak, aby nabízelo individuální vyžití a reagovalo na individuální potřeby a přání hostů.


Popis projektu

Jedná se o vybudování moderního a dostupného Komunitního centra v Teplicích. Předložený projekt je v obecné rovině zaměřen na sociální stabilizaci cílových skupin ve městě. Prostřednictvím sociální práce, které budou poskytovány v moderním a dostupném prostředí, bude zajištěna efektivní práce s ohroženými či jinak znevýhodněnými uživateli s cílem zlepšit jejich tíživou životní situaci a prostřednictvím vhodných nástrojů a postupů je vymanit z izolace a umožnit jim tak důstojný návrat na trh práce a zapojení do běžných aktivit komunity. V návaznosti na popis cílových skupin budou v rámci projektu rekonstruovány vhodné prostory pro komunitní činnost. Multifukční, kapacitně dostatečné místnosti budou dostatečně atraktivním prostředím pro setkávání komunit, spolků, zájmových sdružení i ostatních aktérů v rámci KC.

Časový harmonogram projektu

1.8.2016 – 31.7.2019

Cíle projektu

Komunitní centrum bude poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb, škálu výše uvedených sociálních služeb, se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.
Projekt si klade za cíl také cílovou skupinu přivést k jiným činnostem prostřednictvím četných přednášek na různá témata, která cílovou skupinu namotivují k zlepšení životní situace. Vznikem kvalitnějšího prostředí pro realizaci služby se zkvalitní služba samotná. Všechny služby budou poskytovány na jednom místě.
Další služby, které budou moci klienti v rámci komunitního centra využít, budou herny pro menší i větší děti, možnost rozvíjení jemné motoriky učebnou na robotiku, bude zde k dispozici dílenské ponky a keramika, šicí stroje, možnost sportovního šermu (zajištěná partnerem projektu), místnost pro stolní tenis, aktivizační centrum pro potřeby rozpohybování, zacvičení si atd., více v dalších níže uvedených kapitolách. V rámci nabídky služeb klient najde odlehčení, na krátký čas upustí od problémů, které ho zatěžují a najde tak „spřízněné duše“ pro motivaci a lepší životní cíle.

Výsledky projektu

Konečným výstupem projektu bude zajištění a zkvalitnění zázemí pro poskytování komplexních služeb včetně registrované sociální služby odborného poradenství. Bude zajištěno zázemí pro skupinovou práci s cílovou skupinou, individuální konzultace, zázemí pro zaměstnance, přístup pro imobilní klienty, sociální zázemí, vybavení pro práci s cílovou skupinou. Kapacita služby zůstane zachována.
Komunitní centrum zajistí služby pro cílovou skupinu formou nabídky volnočasových, vzdělávacích aktivit zaměřených na přednášky a další aktivity spojené s komplexností služeb nabízených komunitním centrem.

G A L E R I E

P A R T N E Ř ITJ Lokomotiva Teplice
– klub sportovního šermu


Oblastní charita
Teplice
K O N T A K T U J T E   N Á S


Trnky, z.s.
Emilie Dvořákové 1630
415 01   Teplice
IČ: 05183961
Tel.: 731 489 067
e-mail: spolektrnky@seznam.cz


Kontaktní osoby
Předseda spolku: Petra Vlček Vondráčková
Členové spolku: Vladislav Vlček, Dana Benešová, Zuzana Weberová